Page 6 - DİTİB Kur'an Öğreniyorum
P. 6

İçindekiler           Önsöz ...............................................10 3. Bölüm

                               Kısa Namaz Sureleri ............57
           1. Bölüm
           Elifba ................................................13 Fâtiha Suresi .................................60
                               Fîl Suresi .........................................61
           Kur'an Harfleri ............................14 Kureyş Suresi ...............................61
           Harekeler .......................................18 Mâûn Suresi ..................................62
           Üstün................................................18 Kevser Suresi ................................62
           Esre ...................................................20 Kafirun Suresi ..............................63
           Ötre ...................................................22 Nasr Suresi ....................................63
           Med Harfleri .................................24 Tebbet (Mesed) Suresi .............64
           Cezim ...............................................28 İhlâs Suresi ....................................64
           Şedde ................................................30 Felak Suresi ...................................65
           Tenvin ..............................................32 Nâs Suresi ......................................65
           Yuvarlak te ة................................34 Âyetü'l-kürsî.................................66
           Uzatma/Çeker İşareti ..............35
           Uzatan Harfler .............................36 4. Bölüm
           Hemze .............................................37 32 Farz ............................................67
           Uzun he    ..................................38
           Uzatma (Med) İşareti ...............40  İslam'ın Şartları ...........................68
           Lafzatullah'ın Okunuşu ..........41   İmanın Şartları .............................68
           Hurûf-u Mukatta'a ....................42 Abdestin Farzları .......................68
           لا El-Takısı ...................................43 Guslün Farzları ...........................68
                               Teyemmümün Farzları ...........68
           2. Bölüm                 Namazın Farzları .......................70
           Namaz Duaları
           ve Tesbihâtı ................................45

           Ezan ..................................................47
           Ezan Duası ....................................49
           Âmentu ...........................................49
           Sübhâneke .....................................50
           Et-Tahiyyâtu .................................50
           Allâhumme Salli - Bârik ..........51
           Rabbenâ Âtinâ .............................52
           Rabbenağfirlî ................................52
           Kunût Duaları ..............................53
           Namaz Tesbihâtı ........................54

          6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11