Page 3 - camiyegidiyorum3
P. 3

Sevgili Gençler
       Değerli Veliler

       Kıymetli Öğreticiler       Cami din derslerine gösterdiğiniz ilgiden dolayı siz genç-
       lerimizi ve velilerimizi tebrik ediyoruz. Derslere göster-
       diğiniz bu önem, sosyal çevrenize ve ailenize huzur ve
       mutluluk olarak sizlere geri yansıyacaktır.

       Almanya’daki camiler, çocuklarımızın ve gençlerimizin
       İslam’ı uzman öğreticiler tarafından doğru kaynaklardan
       modern bilimsel metotlarla öğrenebileceği nadir yerler-
       dendir. DİTİB olarak ders materyallerimizi çağa uygun,
       Kur’an ve Sünnet merkezli bir İslam bilincinin yerleşmesi
       ve yaşanmasını sağlayacak şekilde hazırlamaktayız.
       Serinin bu kitabı da alışık olduğunuz kalitede uzman
       eğitimciler tarafından hazırlanmıştır. Gerek kitapta ders-
       lerin işleniş metodu gerekse ders kitabının ebadı ve şekli
       öğrencilerin okullarından alışık oldukları türdedir.

       İslam’ı yaşayabilmek için öğrencilerin, namaz ve iba-
       detlerde lazım olan sure ve dua ezberlerinin yanında,
       dinin hikmet yönünü, vermek istediği mesajı ve hayatı
       anlamlandırma biçimini kavraması önem taşımaktadır.
       Bu nedenle, Camiye Gidiyorum serisinin tüm kitaplarında
       öğrencilerin soru ve anlatımlarla uzman öğreticilerden
       destek alarak içselleştirebilecekleri sonuçlara kendilerinin
       varması amaçlanmıştır. Bu tür bir ders işlenişi öğrenci-
       lerde, zamanla Kur’an ve Sünnet merkezli bir beceriyle
       doğruyu yanlıştan ayırma melekesinin yerleşmesini
       sağlayacaktır.

       Bu eğitim sürecinde Allah’tan tüm öğrencilerimize başarı-
       lar diler, dernek yönetimlerimize, veli ve öğreticilerimize
       de destek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

       Yüce Allah’ın bizlere yardım ve rahmetine layık olacak
       çalışmaları nasip etmesi temennisiyle sizleri Cenab-ı
       Hakk'a emanet ediyoruz.

       Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

                                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8