Page 7 - camiyegidiyorum3
P. 7

Harika Canlılar        Biz Müslümanlar olarak bütün bu harika bile kendiliğinden oluşabileceğini düşüne-
        canlıların Allah tarafından yaratıldığına mezken, evrendeki olağanüstü sistem ve
        inanırız. Çünkü Allah tek Halik’tir yani tek düzenin kendi başına oluştuğunu düşün-
        yaratıcıdır. Allah aynı zamanda Bedî’dir, mek akla terstir.
        yani yarattığı şeyleri başka bir şeye bakma- Hayvanlardaki özelliklerin insanlar ta-
        dan örneksiz sıfırdan yaratır.     rafından taklit edilerek araç ve gereçlerde
         Bütün bu harika özellikleriyle insan- uygulanması biyonik biliminin konusudur.
        ların, bitkilerin, hayvanların, tüm âlemin İnsanların çağımızda bile ancak bir kısmı-
        kendi kendine var olduğunu, zamanla de- nı çözebildiği bu sistemlerin kendiliğinden
        ğişerek bu hale geldiğini düşünenler de var. bu kadar güzel ve kusursuz olması bir dizi
        Bu düşünce, “yaratıcı Allah ve ona kulluk rastlantının bir araya gelmesi ile mümkün
        etme” inancına terstir. En basit eşyaların olabilir mi?


        1 Resimlerdeki hayvanları bulmaya çalışalım. Nasıl böyle gizlenebildiklerini
         açıklamaya çalışalım.

        2 Akıllı bir varlık olan insanda bu özellikler yokken, bir hayvanın bu özellikleri
         kendisinin düşünüp geliştirmiş olması mümkün mü? Sınıfça değerlendirelim.

        3 Defterimizi açıp yanına kalemimizi koyalım ve bekleyelim. Kalemin kendi kendine
         hareket etmesi için ne kadar zaman geçmesi gerekir? Tartışalım.

        4 Evrim teorisi nedir? Teori ne demektir? Araştırıp sınıfta paylaşalım. İnsanlar neden
         böyle bir teori geliştirmiş olabilirler? Fikirler üretelim.
                                                    7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12