Page 6 - camiyegidiyorum3
P. 6

İNANÇ •  1. Ünite: Allah’ın varlığının ve birliğinin delillerini öğreniyorum

                            ﺣ
                             ﺮﻟا
                           ﻤ
                         ِ
                         ﻴ
                              ﻪﻠﻟا ﻢﺴﺑ
                                ﺴ
                               ﻢ
                              ِ
                         ﺣﺮﻟا ﻦ ٰٰ ْْ ﱠﱠ
                        ِ ِ ﻢ ﻢ ْْ ﻴ ِﺣ ﱠﱠ ﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ِﻪﻠﻟا ِ ْْ ِِ ﺑ
                                ِ
                           ِِ
                        Bismillâhirrahmânirrahîm
                 Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen
                    Bağışlayıcı ve esirgeyici olan Allah’ın adıyla
         Allah’ın sözü ile başlayalım
            Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve
            gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren
         yüklerle denizde giden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek
         onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit
         canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve gökle
         yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip
         yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice
         deliller vardır. 2/Bakara, 164


         1  Ayette geçen delillerden insan hayatının devamı
           için en önemli olan 3 delili seçelim, niçin bunları
           seçtiğimizin sebeplerini yazalım.

         2  Seçilen delillerin sırasıyla yok olduğunu düşünelim.
           Dünyamız nasıl olurdu?

         3  Ayette geçen gemiler ile diğer örnekler arasında ne
           gibi benzerlikler ve farklılıklar var? Tartışalım.
   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11