Page 8 - camiyegidiyorum3
P. 8

Din-Ahlak İlişkisini Öğreniyorum
         İNANÇ •  1. Ünite: Allah’ın varlığının ve birliğinin delillerini öğreniyorum


         Her Şey Yerinde Güzel


         Ceviz Ağacında Bal Kabağı

         Bir gün Nasrettin Hoca, eşeğiyle pazara
         gitmiş, evde lazım olan malzemeleri aldık-
         tan sonra köyüne geri dönmek üzere yola
         koyulmuş. Hava çok sıcak olduğu için köy
         yolu üzerindeki bir ağacın gölgesinde biraz
         dinlenmek istemiş. Büyük bir ceviz ağacı-
         nın altına oturmuş. Biraz soluklandıktan
         sonra bakmış ki, yaslandığı ağaç ulu bir
         ceviz ağacı…
           Binlerce yaprağı var, gövdesi de kalın.
         Üzerinde yumurtadan küçük cevizler çık-
         mış ve olgunlaşmış. Yan tarafına bakın-
         ca orada da bir bal kabağı tarlası görmüş.
         Hoca bir ceviz ağacının köküne bakmış, bir
         de bal kabağının.
           Hey güzel Allah’ım, demiş, şu başımda-
         ki kavuğum kadar kocaman bal kabağının
         serçe parmağım kadar sapı var, birkaç tane
         yaprağı var. Şu boylu poslu, binlerce yapra-
         ğı olan ağacın meyveleri eşeğin gözü kadar na düşmez mi? Alnı ceviz gibi şişmiş. Hoca
         bile değil, demiş.           bir cevize, bir kabaklara bakıp: Güzel Al-
           Demiş ama biraz da aklından “Ben ol- lah’ım, demiş, sözümü geri aldım. Sen bana
         sam ceviz ile bal kabağının yerini değiş- bakma. Senin yaptığın her şeyde bir hikmet
         tirirdim.” diye de geçirmiş. Ağacın altına vardır. Ya gerçekten altında oturduğum
         uzanmış. O böyle düşünürken olgunlaşan ağacı bal kabağı ağacı yapsaydın, ne olurdu
         bir ceviz ağaçtan pat diye hocanın kafası- halim, demiş.


         1  Fıkrayı kendi cümlelerimizle yeniden anlatalım.    Bunu biliyor muydun?
                                      Nasrettin Hoca, 1200’lü
         2  Fıkrada anlatılmak istenen ana fikir nedir?   yıllarda Konya yakınlarındaki
                                    Akşehir’de yaşamıştır. Eğle-
         3  Ceviz ve bal kabağı örneğinde olduğu gibi, yeri  nirken düşündüren hikaye-
           değiştirilince tehlikeli olabilecek üç örnek bulalım. leri, anekdotları, özlü sözleri
                                    ve fıkralarıyla hatırlanan
                                    Nasrettin Hoca, aynı zaman-
                                    da felsefi kişiliği de olan
                                    bir bilgedir. 1275/76 veya
                                    1285/86 yılları civarında ve-
                                    fat ettiği, kabrinin Akşehir’de
                                    olduğu tahmin edilmektedir.
   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13