Page 5 - camiyegidiyorum3
P. 5

Ünite
          19.  Kadere inanıyorum ........................................................................................................4
                                             11
         20.   Oruç tutuyorum .............................................................................................................0
                                             12
          21.  Zor sorularıma cevap arıyorum – Toplumda değişim ..............................................6
                                             12
         22.   Kur’an bize öğüt verir – Vicdan ve günah ..................................................................2
                                             13
         23.   Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Ehl-i Beyt sevgisini öğreniyorum ..................................8
                                             13
         24.   İslam, demokrasiye, hak ve özgürlüklere önem verir ..............................................6
                                             1
                                             4

         25.   Ahirete inanıyorum ........................................................................................................2
                                             15
         26.   Dinimizdeki sadaka ve zekât ibadeti ile ilgili hükümleri araştırıyorum .................8
                                             15
          27.  Zor sorularıma cevap arıyorum – Aşk ve evlilik .......................................................4
                                             16
         28.   Kur’an’ı anlamaya ilişkin ilkeleri öğreniyorum ..........................................................0
                                             17
          29.  Dini öğretide peygamberliğin yeri ve önemini öğreniyorum ...................................6
                                             17
         30.   Din-Kültür-Bilim ilişkisini öğreniyorum ......................................................................2
                                             18


          31.  İman ile ilgili farklı inanç biçimlerini öğreniyorum ...................................................8
                                             18
         32.   Hac ve kurban ibadeti ile ilgili hükümleri araştırıyorum .........................................4
                                             19
         33.   Zor sorularıma cevap arıyorum – İslam ve eğlence ................................................0
                                             20
         34.   Hadisleri okuma, anlama ve yorumlama ...................................................................6
                                             20
         35.   Batı ve İslam ...................................................................................................................12
                                             2
         36.   İslam, savaş ve barış ....................................................................................................18
                                             2         TEMEL KAYNAKLAR         SIYER       DIN, KÜLTÜR, BILIM


                                                    5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10