Page 3 - Camiye Gidiyorum 2
P. 3

Önsöz         Sevgili Öğrenciler
         Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

         Sizleri Cami Din Derslerine katıldığınız, ailenizi de bu derslere katılmanızı desteklediği için tebrik
         ediyoruz. Hem siz değerli öğrenciler, hem de sizlerin kıymetli aileleri böylece geleceğiniz için çok
         önemli bir karar vermiş bulunuyorsunuz.
         Kararlı olmak ve aldığı kararları uygularken ufak tefek güçlükler nedeniyle vazgeçmemek
         dinimizin bizlere önerdiği bir tutumdur. Allahu teâla Kuran-ı Kerim’de “Karar verince de Allah’a
         güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.” (3/Al-i İmran Suresi, Ayet 159) buyurarak bize,
         kararlılıkla yapılan işlerde kendisinin yardımcı olacağını, kendisinden yardım ümit edenleri de
         sevdiğini bize hatırlatır.
         Dininizi öğrenmek için, zaman ayırıp, camilere gelmeniz Allah katında çok değerli bir davranıştır.
         Cami derslerine katılmanız sizin hem gelecek hem de ahiretiniz için gereken değer, davranış ve
         bilgileri edinmenize yardımcı olduğu için en başta da faydası kendinize olacaktır.
         Bu derslerinizin zevkli geçmesi sizin en doğal hakkınız. Hazırladığımız Camiye Gidiyorum 2 ders
         kitabı, sizi eğlenceli bir yöntemle düşünmeye teşvik ederken, gerekli dini bilgileri edinmenizi
         sağlayacak ve bu bilgilerden hareketle değerlerimizi kazanmanıza yardımcı olacaktır. Elinizdeki
         kitapta her ünite “Hatırlayalım” sayfasıyla başlar. Bu sayfalarda konuyu kavramak için ön
         bilgilerinizden istifade ederek bazı şeyleri sorgulamanız ve böylece konuyu daha çabuk kavramanız
         mümkün olacaktır. Böylece bildiklerinizden hareketle, diğer arkadaşlarınızla da beraber çalışarak,
         bilmediklerinize kendi gayretinizle ulaşabileceksiniz. Özellikle ibadetlerin manasını ve hikmetini
         kendinizin bulması çok önemlidir. İbadetlerin bir kısmı için gereken bazı bilgilerin ezberlenmesi
         de, etkinliklerle desteklenerek, kolaylaştırılmıştır. Öğreticilerinizin de düşünmeye yönlendirici
         yardımlarıyla bu dersleri tamamlamanız, bizlere görevimizi yapmış olmanın sevincini yaşatacaktır.
         Elinizdeki kitap altı bölümden oluşmaktadır. Her bölümde sırasıyla inanç, ibadet, ahlak, temel
         kaynaklar, Peygamberimizin hayatı ve din-kültür-bilim alanları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
         Bölüm sonlarında ise sınıfça proje çalışması yaparak öğrendiklerinizi tekrar pekiştirme imkânı
         bulacaksınız.

         Kitabın son sayfalarına “Çocuk İlmihali” eklenmiştir. Bu ilmihalden, derslerinizde
         faydalanabilecek, ayrıca ibadetlerinizi yaparken de, dikkat etmeniz gereken konuları özet olarak
         hazır bulabileceksiniz.

         Camiye Gidiyorum 2 ders kitabı, bilgi veren metinler ve hikâyeler haricinde, seçilen resimler
         ve fotoğraflarla da işlenen konular ile ilgili düşünmenizi teşvik edecektir. Kitabımız davranış ve
         tutumlarımızı sorgulamamıza yardımcı olurken, dini sorulara da Kuran ve Hadis kaynaklı cevaplar
         bulmamızı sağlayacaktır.
         Sizlerin Türkçe dil gelişimi, yaşadığımız ülkenin dilinde de dini konuları rahatça konuşabilmeniz
         önemlidir. Bu nedenle önemli kavramların Almanca tercümelerine de metinlerin yanında yer
         verdik. Ayrıca her ünitenin sonunda konuların özeti ve Almanca eserlerden derlenmiş okuma
         parçaları da bulunmaktadır. Dilerseniz bu okuma parçalarını okuyup Almanca dini metinler okuma
         alışkanlığınızı da geliştirebilirsiniz.
         Siz sevgili öğrencilerimize Allah’tan azim, zihin açıklığı ve başarılar dileriz.

                                DIYANET IŞLERI TÜRK ISLAM BIRLIĞI
   1   2   3   4   5   6   7   8