Page 7 - Camiye Gidiyorum 2
P. 7

1. Bölüm
        Allah’ın isimleri – Esma-i Hüsna        Ayetten öğreniyorum


        “En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimleriyle dua edin.” (7/Araf suresi, ayet 180)
            Bizi yaratan Yüce Allah’ı tanıyalım, her şeye O’nun adıyla başlayalım

         Allah’a doğru şekilde inanmanın yolu, Al- tüm isimlerin anlamını da kapsar. Onun için 15
        lah’ı tanımaktan geçer. Allah’ı doğru tanıya- buna “İsm-i Azam”, yani “en yüce, en büyük
        bilmek için, O’nun güzel isimlerinin anlamını  isim” de denir.
        incelememiz bize yardımcı olacaktır.    Allah’ın isimlerini söyleyerek yaptığımız

       5  Allah’ın en önemli iki ismini besmele ile  dualarda, isteklerimize en uygun olan ismi
        söyleriz.                kullanabiliriz. Hastalığımızın geçmesini isti- 20
                            yorsak, “şifa veren ve iyileştiren” anlamında
                    ٰ
            مي ۪ حَرلا ن ٰ م ْ حَرلا ِ ّ للا م ْ سب ِ “Şafii” ismiyle duaya başlayabiliriz: “Ya Şafii
              ّ
                  ّ
            ِ    ِ     ِ
                            olan Allah’ım. Sen hastalıkları iyileştirensin.
       10  Rahman (Bağışlayıcı) ve Rahim (Esirgeyi- Kardeşimin ateşini düşür, onu iyileştir. Dok-
        ci) olan Allah’ın adıyla.        torun verdiği ilaçların etkili olmasını sağla.” 25
                            gibi, dualar edebiliriz.
         Allah’ın birçok ismi vardır. “Esma-i Hüs-
        na” denilen bu en güzel (hüsna) isimlerle
        (esma) Allah’ı tanırız. “Allah” ismi, bizi ya-
        ratan Rabbimizin en önemli ismidir ve diğer                  30

        Görevler

      1. Kendi ismimizin anlamını araştıralım.
      2. “Esma” ve “Hüsna” kelimelerinin anlamını metni inceleyerek bulalım.


                                                      7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12