Page 6 - Camiye Gidiyorum 2
P. 6

1. Bölüm             1. Allah’a iman ile ilgili bilmem gerekenleri öğreniyorum             Hatırlayalım!


             Kelime-i Tevhid
                                   َ
                                  ٰ ّ ٰ
                           ٰ ُ
                          ِ ّ للا لو ُ سَر ٌدَم َ حُم ّ للا لِا َهلِا لآ
                               ّ
                                  ُ
             Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed (s.a.s.) Allah’ın resulüdür.
             Kelime-i Şehadet
                                     َ
                                    ٰ ّ ٰ
                                 َ
                                         َ
                              َ َ
                      ُ
                     ُهلو ُ سَر َو ُهُدْبَع ً ادَم َ حُم ّنا ُدَه ْ شا َو * ّ للا لِا َهلِا لآ ْ نا ُدَه ْ شا َ
                            ّ
                                   ُ
             Allah’tan başka ilah olmadığını ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) O’nun kulu ve resulü olduğunu
             kabul ederim.
             Kur’an-ı Kerim’de inanan insanlar
             Kur’an-ı Kerim’de Allah’a inanma konusunda herkesin aynı olmadığı anlatılır. İslam dinine
             inanıp, inandığı şeyi kabul ettiğini söyleyen kimseye mümin denir. İnandığı dinin, yani
             İslam’ın kurallarına tam olarak uyan kimseye de Müslüman denir. Bazı insanlar ise, inama-
             dıkları halde, etrafındaki insanları kandırmaya çalışarak, Müslüman gibi davranırlar. Bu
             kimseler için Kur’an-ı Kerim münafık kelimesini kullanır. Allah’ı, Kur’an-ı Kerim’i ve Peygam-
             ber Efendimizi bilerek inkâr edenlere kâfir denir. Yüce Rabbimizin yanında başka tanrılara
             tapanlara da müşrik adı verilir. Yine Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanlar ve Yahudiler için Ehl-i
             Kitap kelimesi kullanılmıştır. Ehl-i Kitap, Allah’tan gelen bir kitaba inananlar demektir.

            1.  Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid’in Arapçasını ve anlamını sınıfça ezbere ve
              sesli olarak tekrarlayalım.

            2. Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid’i nerelerde söyleriz? Sınıfça tahtaya yazalım.

            3. Mümin, Müslüman, Kâfir, Münafık, Müşrik ve Ehl-i Kitap kavramlarını daha önce
              nerelerde duyduğumuzu sınıfta anlatalım.

             Themen dieses Kapitels:


             ͱ  Der Eigenname „Allah“

             ͱ  Die Namen Allahs

             ͱ  Die Eigenschaften Allahs
     6        Inanç
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11