Page 5 - Camiye Gidiyorum 2
P. 5

İçindekiler

      IV.  BÖLÜM ....................................................................................................................................138
      19.  Ünite: Peygamberlere inanıyorum ..........................................................................................138

      20.  Ünite: Oruç ibadetini öğreniyorum .........................................................................................148
      21.  Ünite: İslam sevgi ve barış dinidir ...........................................................................................155
      22.  Ünite: Kur’an-ı Kerim’in yapısını tanıyorum ............................................................................160

      23.  Ünite: Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hayatı: Medine’de yapılanlar ..............................................164
      24.  Ünite: İslam estetiğe önem verir .............................................................................................174
      Dördüncü bölüm projelerim ....................................................................................................................181

      V.   BÖLÜM ....................................................................................................................................182
      25.  Ünite: Ahiret gününe inanıyorum ............................................................................................182

      26.  Ünite: Sadaka ve zekât ibadetini öğreniyorum .......................................................................189
      27.  Ünite: Dinim güzel ahlaklı olmamı ister ..................................................................................194
      28.  Ünite: Kur’an’la çalışmayı öğreniyoruz ...................................................................................200
      29.  Ünite: Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hayatı: Mekkeliler, Müslümanların peşini bırakmıyor .......204

      30.  Ünite: Müslümanlar dünya medeniyetine katkıda bulunmuşlardır ........................................210
      Beşinci bölüm projelerim ........................................................................................................................215

      VI.  BÖLÜM ....................................................................................................................................216
      31.  Ünite: Kaza ve kadere inanıyorum ..........................................................................................216
      32.  Ünite: Hac, umre ve kurban ibadetini öğreniyorum ................................................................222

      33.  Ünite: Kötü alışkanlıklara yaklaşmam ....................................................................................232
      34.  Ünite: Hadisleri öğrenmek önemlidir ......................................................................................236
      35.  Ünite: Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hayatı: Peygamberimiz veda ediyor ...................................240

      36.  Ünite: İslam sanatı ve edebiyatı ..............................................................................................246
      Altıncı bölüm projelerim ..........................................................................................................................250
      Çocuk İlmihali ..........................................................................................................................................252
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10