Page 4 - Camiye Gidiyorum 2
P. 4

İçindekiler                 ÖNSÖZ  ................................................................................................................................................3
                 I.  BÖLÜM ....................................................................................................................................6
                 1.  Ünite: Allah’a iman ile ilgili bilmem gerekenleri öğreniyorum ................................................6

                 2.  Ünite: İbadetlerime hazırlanıyorum ........................................................................................13
                 3.  Ünite: İnsanlarla ilişkilerimde dinimin tavsiyeleri ...................................................................21
                 4.  Ünite: Temel dinî kaynaklarımı biliyorum ...............................................................................26

                 5.  Ünite: Peygamberlik öncesi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hayatı ...............................................30
                 6.  Ünite: Dinimizin kültürümüze etkisi ........................................................................................40
                 Birinci bölüm projelerim ..........................................................................................................................45

                 II.  BÖLÜM ....................................................................................................................................46
                 7.  Ünite: Allah’ın meleklerine inanıyorum ...................................................................................46

                 8.  Ünite: Dua ibadetin özüdür .....................................................................................................58
                 9.  Ünite: Bireysel görev ve sorumluluklarımı biliyorum ..............................................................64
                 10.  Ünite: Kur’an bize kendisini tanıtıyor ......................................................................................71
                 11.  Ünite: Hz. Muhammed’in (s.a.s.) vahiy sonrası hayatı: Mekke dönemi..................................75

                 12.  Ünite: Takvimler hayatımı düzenler ........................................................................................84
                 İkinci bölüm projelerim ...........................................................................................................................91

                 III. BÖLÜM ....................................................................................................................................92
                 13.  Ünite: Kitaplara inanıyorum ....................................................................................................92
                 14.  Ünite: Namaz ibadetini öğreniyorum ......................................................................................98

                 15.  Ünite: Toplumsal görev ve sorumluluklarımı biliyorum ..........................................................110
                 16.  Ünite: Kur’an’ın oluşumunu biliyorum. ...................................................................................118
                 17.  Ünite: Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hayatı: Hicret ......................................................................124

                 18.  Ünite: Dinim öğrenmemi, çalışkan ve üretken olmamı istiyor ................................................132
                 Üçüncü bölüm projelerim ........................................................................................................................137
                        Ahlak   Temel Kaynaklar  Siyer  Din, Kültür, Bilim
   1   2   3   4   5   6   7   8   9