Page 9 - Camiye Gidiyorum 2
P. 9

1. Bölüm · 1. Ünite: Allah’a iman ile ilgili esasları öğreniyorum            Allah’ın sevgisini, merhametini ve kudretini ifade eden isimler: Esma-i Hüsna
      Mütekebbir    Cebbâr       Azîz      Müheymin     Mü’min     Selâm       Kuddûs      Melik        Rahîm       Rahmân      Allah
      büyüklükte eşi  iradesine sınır  üstün gözeten güven  güven, esenlik  kutsal, arı  egemenliğin  bağışlayan esirgeyen
       olmayan yoktur          sağlayan veren  duru  sahibi
       Bâsıt        Kabid         Alîm        Fettâh      Rezzâk      Vehhâb      Kahhâr      Gaffâr      Musavvir      Bârî        Hâlik
       rızkı  rızkı  her şeyi  hayır  rızıklandıran karşılıksız  boyun  affeden şekil veren var eden yaratan
      genişleten ölçülü veren bilen kapılarını  veren eğdiren
                    açan       Halîm        Habîr        Latîf          Adl        Hakem       Basîr        Semî         Müzil        Muiz         Râfi‘        Hâfıd
      yumuşaklık  haberi olan lutfeden adaletli hükmedici gören işiten değersiz  yücelten yükselten alçaltan
       sahibi                           kılan

         Rakîb       Kerîm       Celîl         Hasîb        Muhît       Hafîz        Kebîr         Alî         Şekûr        Gafûr         Azîm
       gözeten çok cömert yüce olan hesaba çeken kuşatan koruyucu büyük yüce çok sevap  affedici azametli olan
                                          veren
       Metîn  Kavîy        Vekîl         Hakk        Şehîd        Bâis        Mecîd       Vedûd       Hakîm        Vâsi’         Mucîb
       kudretli güçlü işleri yerine  hakkın kendisi her şeye şahit  öldükten  şerefi yüksek seven hikmet sahibi ilmi ve  duaları kabul
                getiren      olan sonra dirilten           rahmeti geniş eden
       Mâcid  Vâcid       Kayyûm      Mümît        Hayy       Muhyî       Muîd        Mübdî        Muhsî       Hamîd        Velî
       şanı yüce istediğini  her şeyi  öldüren diri hayat veren yeniden  yokluktan  her şeyi  övgüye lâyık dost ve yar-
          istediği anda  ayakta            dirilten çıkaran hesabıyla bilen dımcı
           bulan  tutan        Vâlî  Bâtın         Zâhir         Âhir        Evvel     Muahhir    Mukaddim   Muktedir      Kâdir       Samed       Vâhid
       sahip  gizli olan açık olan sonu  başlangıcı  geri  istediğini öne  her şeye  kudret  muhtaç  bir tek
                    olmayan olmayan bırakan alan  gücü yeten sahibi olmayan                                               Raûf        Afüvv     Müntakim     Tevvâb      Müteâlî       Berr
       Muğnî  Mâni        Muksit       Zü’l-celâli  Mâlikü’l-
      zenginleştiren istediği şeylere  adaletli ve’l-ikrâm  mülk şefkati çok affedici âsilerden  tövbeleri  iyiliği  noksanlıklardan
           engel olan    Yüce ve ikram  mülkün       intikam alan kabul edici çok yüce
                    sahibi gerçek sahibi
       Sabûr        Reşîd        Vâris         Bâkî        Bedî’       Hâdî         Nûr          Nâfi’         Dâr          Câmî        Ganîy
       çok sabırlı yol  herşeyin  sürekli  çok güzel  hidayete  aydınlatan dilediğine fayda  dilediğini  bir araya  zengin
           gösterici gerçek sahibi var olan yaratan erdiren veren zarara sokan getiren


                                                      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14