Page 9 - camiyegidiyorum3
P. 9

Ayetlerle düşünelim


          Allah gökleri ve yeri   Sizi rahimlerde dile-
           hikmet ve fayda      diği gibi şekillendiren  O, (…) her şeyi yara-
        esasına göre yarattı. Şüp- O’dur. Mutlak güç ve hikmet  tan, yarattığına belli
        hesiz, inananlar için bunda  sahibi olan Allah’tan başka  bir ölçüye göre düzen veren
        ibret vardır. 29/Ankebut, 44 ilâh yoktur. 3/Al-i İmran, 6 Allah’tır. 25/Furkan, 2


                       Duyu Organlarımız


           Görme      İşitme    Dokunma    Koku Alma   Tat Alma
        1 Vücudumuzdaki bütün organları hissetmeye çalışalım. Daha sonra ağzımızın
         koltuğumuzun altında, gözlerimizin ayak ucumuzda olduğunu, üç parmaklı
         olduğumuzu düşünelim. Böyle olsaydık ne olurdu? Yukarıdaki ayetleri de
         düşünerek vücudumuzdaki organların yerlerini ve görevlerini değerlendirelim.

        2 En çok şükretmemiz gereken organımız hangisidir? Neden?


           Eğer yerde ve gök-
           te Allah’tan başka    De ki: "O, Allah’tır,
        tanrılar bulunsaydı kesin-   tektir”. 112/İhlas, 1
        likle yerin ve göğün düzeni
        bozulurdu. Demekki evrenin                 Gökteki ilâh da O’dur,
        rabbi olan Allah, onların    Tanrınız bir tek Tan-   yerdeki ilâh da O’dur.
        yakıştırdıkları eksik özellik- rı’dır; O’ndan başka  O hüküm ve hikmet sahibidir,
        lerden çok uzaktır.    tanrı yoktur; O bağışlayıcıdır.  hakkıyla bilendir.
        21/Enbiya, 22       esirgeyicidir. 2/Bakara, 163 43/Zuhruf, 84

        3 Bu ayetlerden Allahu Teala'nın hangi özelliklerini çıkarabiliriz?

        4 Yüce Allah'ın bu özellikleri olmasaydı ne olurdu? Örnekler vererek açıklamaya
         çalışalım.

                                                    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14